Priser & Villkor

PRISER SKOGSFYS

Här finner du priser för Skogsfysträningen, villkor för deltagande och svar på vanliga frågor.

 

Senior-gruppen måndag kl 10.00-11.10

Ny deltagare, inkl träningströja. 5 ggr.               695 kr

 

Senior-gruppen måndag kl 10.00-11.10

Tidigare deltagare. 5 ggr.                                  550 kr

________


Höstfys Spring, måndag 18.30 - 19.40

Ny deltagare inkl träningströja. 5 ggr.                 695 kr


Höstfys Spring, måndag 18.30 - 19.40

Tidigare deltagare. 5 ggr.                                    550 kr

 


VILLKOR FÖR DELTAGANDE


Nedan finner du mer information om Skogsfysträningen samt vilka villkor som gäller för deltagande i Skogsfys, betalningsvillkor och svar på vanliga frågor.

Varje Skogsfys-omgång är 6 veckor, vilket ger dig som deltagande en kort men intensiv period att fokusera på din träning. Det viktiga är att försöka vara med på så många av passen som möjligt. Men vi ser hellre att du är med och tränar ett pass i veckan än att du avstår att träna med Skogsfys för att du inte kan vissa dagar/pass. Vi ser det som vår uppgift att stimulera och motivera er till att förbättra er hälsa och ert välmående.

 

Du som deltagare kommer ombytt till passen och vi bär alltid vår Skogsfys-tröja som yttersta plagg. Kläder efter väder och inga speciella krav på utrustning. Det finns inga prestationskrav kopplat till Skogsfys och det genomförs inte heller några tester och jämförelser under träningsperioden. Vill du mäta dina framsteg får du göra det utanför Skogsfys. Vi som driver Skogsfys vet att den träning som genomförs ger resultat och att deltagarna känner att de gör stora framsteg.

Viktig information att läsa vid anmälan

 

Ansvar för hälsotillstånd, olycksfall och ägodelar

Vi rekommenderar att du kollar igenom ditt försäkringsskydd. Skogsfys ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra kunder eller andra personer. Skogsfys rekommenderar deltagarna att teckna egna olycksfallsförsäkringar. Deltagarna är inte försäkrade genom Skogsfys.

Deltagaren ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att deltagaren, utan risker, kan delta i aktiviteter samt klarar grundkravet hos Skogsfys. Vid skada och uppvisande av läkarintyg kan resterande pass flyttas fram till nästa genomförda träningsperiod.

Skogsfys ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning.

 

Regler för ordning och reda för allas trivsel

Det åligger deltagaren att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra deltagare och att följa gällande säkerhets- och ordningsregler/föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Skogsfys.

Deltagaren skall följa anvisningar givna av Skogsfys personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning.

Deltagaren skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning använda lämpliga kläder och träningsskor. Rapportera genast till instruktören om någon utrustning är i sådant dåligt skick att det kan medföra skada på person och/eller egendom. Meddela även Skogsfys om någon av reglerna inte följs av annan deltagare.

 

Fotografering

Skogsfys tar bilder under träningspassen och dessa bilder publiceras på vår hemsida, facebooksida och kan användas i annat marknadsföringssyfte. Vill du inte att bilder på dig visas på vår hemsida, facebooksida eller annat - meddela oss snarast!

 

Allemansrätten

Skogsfys bedriver sin verksamhet utomhus. Deltagare i Skogsfys skall värna om allemansrätten och lämna de miljöer där träning skett på samma sätt som det var när vi kom dit. Deltagare och Instruktörer är skyldiga att hörsamma om inte allemansrätten efterföljs och vidta åtgärder. Vi i Skogsfys värnar om vår natur.

 

Skogsfysregler

* Man talar alltid om man inte kommer på ett pass. Träningen planeras efter de som är på passet.

* Gula tröjan på som yttersta plagg.

* Instruktörerna har med sig en ryggsäck med vatten, något sockerhöjande och förbandsmaterial.

* Det tas bilder på passen, meddela om du inte vill vara med på dessa.

* Meddela skador och känningar till instruktören så ger vi dig alternativ.

FAQ'S

Här finner du svaren på några av de frågor vi på Skogsfys brukar få. Hittar du inte svaret på din fråga - hör av dig till oss på info@skogsfys.se.

Vad händer om jag inte kan vara med på alla träningspassen?

 

Frånvaro skall alltid meddelas till Skogsfys. Alla har något som gör att de inte kan delta på alla pass men försök att planera så att du är med på så många som möjligt under träningsperioden. Vi vill att du skall kunna träna på ett bra sätt och känna att du utvecklas under träningen. Alla blir sjuka och har du feber eller ont i halsen skall du inte träna. Är du förkyld så avgör allmänttillståndet och det går alltid att ta det lugnare på passen. Meddela oss hur du känner dig!